امروزه در بسیاری از مکان ها که تعداد زیادی افراد رفت و آمد می کنند نیاز به گیت کنترل تردد وجود دارد. گیت کنترل تردد برای کمک به ایجاد امنیت، کنترل افراد و داشتن ترافیک ورود و خروج روان به کار می رود.
گیت کنترل تردد موانع فیزیکی سیستم های کنترل تردد در سازمان ها و مکان های پر تردد می باشد که بر اساس نوع کاربرد می توان از انواع مختلف آن استفاده نمود.
کاربرد گیت کنترل تردد
گیت کنترل تردد با قابلیت انواع روش های شناسایی همانند اثر انگشت، تشخیص چهره، اسکن کارت و غیره برای شناسایی و کنترل دسترسی افراد جهت ورود به مکان خاص نظارت دارد.
استفاده از گیت های کنترل تردد برای مدیریت و کنترل نفرات در اماکن پرتردد مانند ورزشگاه، مترو، مراکز آموزشی، ورزشی، امنیتی و تجاری کاربرد دارد.

گیت میله ای400D

گیت میله ای400D

گیت میله ای 450BF

گیت میله ای 450B

 گیت شیشه ای119Y

گیت شیشه ای119Y

گیت شیشه ای 331TBS

گیت شیشه ای 331TBS

گیت شیشه ای RPW-101

گیت شیشه ای RPW-101

گیت میله ای 221A

گیت میله ای 221A